DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim , belirlenen ölçütleri aşan sermaye şirketlerinin tabi olduğu hukuki bir zorunluluktur. Ancak belirlenen ölçütlerin altında kalan sermaye şirketleri için de  Sınırlı Bağımsız Denetim planlanmaktadır. Ofisimiz Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, konusunda uzman Bağımsız Denetçi kadrosu ile hizmet vermeye hazırdır. 

Bu noktada Bağımsız Denetimi yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak değil işletme için bir ihtiyaç ve işletmenin sağlıklı yönetsel kararlar vermesine katkıda bulunacak bir gereklilik olarak görmekteyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayış ile yerine getirmekteyiz. 

Hile Denetimi

Bu hizmetimizin amacı; hile ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve önleyici sistemler 
kurmaya yönelik yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgilendirmede bulunmak ve 
şirketlerdeki kaynakların kullanımında dikkate alınması gereken olası hile ve yolsuzluk 
durumlarına dikkat çekmektir.

Özel Amaçlı Denetim

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel amaçlı denetimler yapılmaktadır.
Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yasal gerekliliklerin yanısıra, kalite ve verimliliği 
arttırmak  başlıca hedeflerimizdendir.

İç Denetim ve Sistem Denetimi

İç denetimin amaçları, karşılaşılan riskler, iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve 
koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra iç kontrol sistemlerinin kurulması, 
geliştirilmesi ve denetlenmesi, iş akış prosedürleri, iş tanımları, organizasyon el kitabı, 
yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

İletişim

Bize telefon numaramızdan ya da aşağıdaki formu doldurarak ulaşabilirsiniz
+90(212) 603 01 87
Adnan Kahveci Mah. Şişhane Cad. No:3/2 Zigana Tria Plaza C Blok D22
Beylikdüzü - İstanbul
Contact form submitted!
We will be in touch soon.