E-FATURAYA GEÇİŞ SÜRESİ İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile Yapılan Düzenleme ve Değişikliklere İlişkin Açıklamalar 

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile Yapılan Düzenleme ve Değişikliklere İlişkin Açıklamalar 
 
1-) 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Arşiv Uygulamasına ilişkin 
açıklamalar aşağıdaki gibidir: 

a- Bu Tebliğ kapsamında e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca kağıt ortamında müşteriye verilen faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü 
veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklayacaklardır. 
 
b- Bu Tebliğ kapsamında, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler faturayı kağıt 
ortamında alarak muhafaza ve istendiğinde ibraz edeceklerdir. 
 
c- Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketiciler) istemeleri halinde elektronik ortamda fatura 
iletilebilecektir. Kağıt fatura isteyen tüketicilere kağıt fatura verilecektir. 
 
d- İnternet üzerinden satış yapan ve e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler internet 
üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin faturayı müşterilerine elektronik ortamda ileteceklerdir. 
İnternet üzerinden satış yapan ve Tebliğ’de belirlenen şartları taşıyan mükellefler 1/1/2016 
tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. 

2-) 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak olan e-fatura uygulaması hakkında yapılan değişikliklere ilişkin 
açıklamalar aşağıdaki gibidir: 

a- e-Fatura Başvuru Kılavuzu’nda da belirtildiği üzere, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamında olup başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı 
hesapları 01.01.2014 tarihine kadar Başkanlıkça aktive edilecektir. 
 
b- Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler 
de dahil olmak üzere e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura 
gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır. 433 Sıra No’lu 
Genel Tebliğe göre bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek 
zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi 
kâğıt fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt 
faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak 
sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar. 
 
c- Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini 
tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup 
henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB Portal hesapları 
01.01.2014 itibari ile aktive edilecektir. Bu mükelleflerin test işlemlerini bitirene kadar 
veya bir özel entegratörle anlaşana kadar GİB Portal hesapları açık kalacak olup bu 
mükellefler kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar. 
 d- Zorunluluk kapsamında olduğu için 01.01.2014 tarihi itibariyle hesapları aktive edilecek
mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenlerin ise GİB Portal hesaplarına gelen 
faturalarına erişebilmeleri için ivedilikle mali mühürlerini TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon 
Merkezi’nden temin etmeleri gerekmektedir. 
 
 
 
 
 

İletişim

Bize telefon numaramızdan ya da aşağıdaki formu doldurarak ulaşabilirsiniz
+90(212) 603 01 87
Adnan Kahveci Mah. Şişhane Cad. No:3/2 Zigana Tria Plaza C Blok D22
Beylikdüzü - İstanbul
Contact form submitted!
We will be in touch soon.