• Danışmanlık Hizmetleri
  Danışmanlık Hizmetleri

  Vergi Danışmanlığı
  Yeniden Yapılandırma
  Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri ve Hisse Değişimleri
 • Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
  Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

  Bordro Hizmeti
  Muhasebe ve Maliyet Sisteminin Kurulması Hizmeti
  Muhasebe ve Finansal Destek Hizmeti
  Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Beyan Edilmesi Hizmeti
 • Denetim Hizmetleri
  Denetim Hizmetleri

  Bağımsız Denetim
  İç Denetim ve Sistem Denetimi
  Özel Amaçlı Denetim
  Hile Denetimi

Güncel

E-Defter Uygulaması

Genel Olarak e-Defter Uygulaması

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olup, bu uygulama yoluyla defter dosyalarının elektronik dosya biçiminde hazırlanması,&n

Bağımsız Denetim
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim , belirlenen ölçütleri aşan sermaye şirketlerinin tabi olduğu hukuki bir zorunluluktur. Ancak belirlenen ölçütlerin altında kalan sermaye şirketleri için de  Sınırlı Bağımsız Denetim planlanmaktadır. Ofisimiz Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, konusunda uzman Bağımsız Denetçi kadrosu ile hizmet vermeye hazırdır. 

Bu noktada Bağımsız Denetimi yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak değil işletme için bir ihtiyaç ve işletmenin sağlıklı yönetsel kararlar vermesine katkıda bulunacak bir gereklilik olarak görmekteyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayış ile yerine getirmekteyiz. 


tamamı